Dieren raden

Doelgroep: BaO

Groepsgrootte: Klas

Duur: 20 min

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

  • Ruim klaslokaal
  • Evenveel post-its (Stickers) als leerlingen

Doelstellingen:

  • De leerlingen leren een groepsperspectief nemen i.p.v. een individueel perspectief.
  • De leerlingen leren op een assertieve manier opkomen voor zichzelf en tegelijkertijd anderen helpen i.f.v. een gedeeld doel

Methodiek/oefening:

Alle leerlingen krijgen een post-It (Sticker) met de naam van een dier op hun rug geplakt. Ze weten van zichzelf niet welk dier ze zijn, en dienen dit te raden door ja/nee-vragen te stellen aan klasgenoten.

! De opdracht bestaat erin om zo snel mogelijk (of binnen een voorafbepaalde tijd) als klasgroep alle dieren geraden te hebben.

Beklemtoon dat de opdracht NIET bestaat om je eigen dier zo snel mogelijk te raden. Dit is immers een samenwerkingsoefening die pas geslaagd is wanneer je als klasgroep alle dieren geraden hebt.

Wanneer je jouw dier geraden hebt, moet je aan de kant gaan staan en mag je niet meer meedoen. Dit wil zeggen dat je dan ook geen vragen van klasgenoten meer mag beantwoorden.

Speel het spel.

Nabespreking:

  • Wie heeft er vooral vragen gesteld?
  • Wie heeft er vooral vragen beantwoord?

Vaak hebben diegene die als eerste hun dier raadden, vooral vragen gesteld en zichzelf dus geholpen. Doordat ze hierdoor snel buiten spel werden gezet, hebben ze de groepsopdracht niet meer kunnen helpen.

Vaak bleven diegene die vooral vragen beantwoordden overblijven.

  • Wat zou het meest helpend zijn om als groep hierin te slagen? Vragen stellen en/of beantwoorden? Antw: beiden

-> Om als groep goed te kunnen samenwerken ( samen spelen, …) moet je zowel voor jezelf zorgen als voor de andere zorgen. Dit geeft de beste groepsresultaten.

  • Wanneer je enkel voor anderen zorgt, blijf je zelf over en slaagt de groepsopdracht niet.
  • Wanneer je enkel voor jezelf zorgt, kan je de groep ook niet vooruithelpen.

~ Assertiviteit: evenwicht tussen voor jezelf opkomen en anderen helpen.