Denkbeeldige balletjes

Doelgroep: Basisonderwijs 


Groepsgrootte
: 10-30 leerlingen

Duur: 10-15 minuten

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Doelstellingen:

 • Leerlingen werken samen om gemeenschappelijk doel te bereiken
 • Leerlingen kunnen oogcontact maken.
 • Leerlingen leren focussen en hun concentratie verhogen.

Methodiek/oefening

 • De leerlingen staan of zitten in een kring.

 • De leerkracht heeft een denkbeeldige bal vast en zegt: "Dit is een rode bal. Ik mag die bal alleen gooien als ik oogcontact met iemand heb. Je moet die bal zien vliegen in je gedachten. Diegene met wie je oogcontact had, vangt de bal op. Vervolgens wordt de bal verder gegooid naar iemand anders. Zeg telkens duidelijk: de rode bal."
 • Na een tijdje brengt de leerkracht ook een groene bal in de groep. "Dit is de groene bal." En een blauwe: "Dit is een blauwe bal." Ondertussen blijven de andere ballen ook rond gaan en is het belangrijk dat de leerlingen blijven opletten op welke gekleurde bal ze krijgen van een medeleerling.
 • Aan het einde van de oefening vraagt de leerkracht zijn ballen terug: de rode, groene en blauwe.

Nabespreking:

 • Hoe lukt het om deze focus-oefening toe te passen?
 • Wanneer was het gemakkelijker om je aandacht erbij te houden, bij één bal, twee ballen of drie ballen? Koppel de bevindingen aan het dagdagelijkse leven in de klas. Dit gebeurt ook in de klasgroep: wanneer er meer lawaai komt er meer drukte is in de klas is het moeilijker om geconcentreerd te blijven.
 • Hoe was het om oogcontact te maken?