De klasgroet


Doelgroep: Basisonderwijs

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: 15 minuten

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal: /

Doelstellingen:

  • De leerlingen leren elkaar op een creatieve manier te begroeten .
  • De leerlingen werken samen aan verbinding.

Methodiek/Oefening:

Leg uit dat je samen met de leerlingen een originele klasgroet wil zoeken of wil
maken. Een manier om te tonen dat we elkaar welkom willen heten, bv. een
speciale handshake, vuistje, elleboog, met de voeten tikken, een leuke zin…

Nabespreking: /