Contacten

Doelgroep: 3de graad Basisonderwijs

Groepsgrootte: Klas

Duur: 30-45 minuten

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal: Geen materiaal nodig

Doelstellingen:

 • De leerlingen zijn zich bewust van hun gedrag (houding, emotie, reacties) in contact met anderen.
 • De leerlingen zijn zich bewust van de mogelijkheden en keuzes in contact met anderen.
 • De leerlingen ervaren sociaal moeilijke situaties.
 • De leerlingen treden in interactie over alternatieven voor sociaal moeilijke situaties.
 • De leerlingen versterken het vertrouwen in sociaal moeilijke situaties.

Methodiek/oefening:

De leerlingen wandelen rond in een afgebakende zone. Eerst is er geen contact, de

leerlingen kiezen hun eigen weg. De leerkracht geeft afwisselende instructies over wat te

doen wanneer iemand het pad kruist:

 • Maak geen oogcontact, probeer iedereen rond je te negeren.
 • Maak gedurende één seconde oogcontact wanneer je voor iemand loopt.
 • Stop en maak vijf seconden oogcontact.
 • Stop en maak vijf seconden oogcontact en kijk boos.
 • Stop en maak vijf seconden oogcontact en kijk blij.
 • Stop, kijk vijf seconden boos en duw dan bij het weglopen met je schouder tegen de
 • andere persoon.
 • Stop, maak oogcontact en duw de andere persoon met beide handen weg.
 • Wanneer de groep rondwandelt, kiest de leerkracht een willekeurige leerling en vraagt hem stilletjes om een andere leerling die hij aanduidt te volgen. Dat gebeurt verschillende keren en wordt dan herhaald met meer dan één leerling die een andere volgt.

Actieve nabespreking

Hoe is het om deze contacten te hebben (gemakkelijk - moeilijk)?

Wat zijn de verschillen?

Wat is het effect van:

 • genegeerd worden?
 • oogcontact, kort of lang?
 • verschillende uitdrukkingen (boos, blij) bij oogcontact?
 • fysiek contact na het oogcontact?
 • gevolgd worden? Hoe heb je daarop gereageerd?

In welke situaties / met wie heb je dit soort contact? 

Hoe reageer je / zou je reageren in echte situaties? Wat kan het effect van deze reacties zijn?


Uitgebreide nabespreking:  

In alle soorten sociale situaties zijn er verschillende keuzes bij het maken van contact:

negeren, vriendelijk, boos, enz. We maken veel van deze 'keuzes' zonder er over na te

denken of zonder te beseffen dat we ze maken. Geldt dat ook voor sociaal uitdagende

situaties? Of is het beter om te denken aan een goede strategie om de situatie aan te

pakken? Het kan soms interessant zijn om wat verder te denken en bewust te kiezen om

op een bepaalde manier te handelen. Dat kan helpen om uit moeilijke situaties te komen.