Conflicthantering 2de graad BaO

Doelgroep: 2de graad Basisonderwijs

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: 20 minuten

Materiaal: /

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Doelstellingen:

  • Leren omgaan met conflicten
  • Leerlingen zelf leren zoeken naar oplossingen

Methodiek/Oefening:

Maak gebruik van opdrachten waarin de kinderen de volgende vragen beantwoorden: Hoe kun je meningsverschillen en belangentegenstellingen oplossen op een voor alle partijen aanvaardbare manier? Hoe kun je conflictsituaties oplossen die zijn ontstaan door negatieve gevoelens (jaloezie, afkeer enzovoort)?

Vraag enkele kinderen conflictsituaties na te spelen en daarbij improviserend het conflict op te lossen. Laat ze daarbij eventueel gebruik maken van enkele rekwisieten. Gebruik hiervoor recente conflictsituaties die de kinderen zelf aandragen of situatieschetsen

Situatieschetsen:

Knikker

Susanne laat Renate een knikker zien die ze net op het plein heeft gevonden. Het is een hele mooie. Renate zegt: 'Die is van mij. Ik heb hem gisteren verloren'. Maar Susanne denkt er niet over de knikker aan Renate te geven. Ze zegt: 'Ik heb hem toch eerlijk gevonden?' Maar Renate denkt daar anders over.

Verfkwasten

De meester of juf (speel deze rol zelf) vraagt aan Lore of ze na schooltijd even de verfkwasten wil schoonmaken. Lore heeft daar niet zoveel zin in. Ze vindt het een vervelend werkje. Bovendien is het knikkertijd. Daarom wil ze zo snel mogelijk naar buiten. Ze zegt: 'Liever niet, meester (juf)'. De meester (juf) had dit antwoord niet verwacht, kijkt verbaasd en zegt dan: 'Nou, je doet het toch maar even, hoor Lore'. Daarop zegt Lore: 'Ik heb geen zin meester (juf)'.

Luchtje

De ouders van Kwok Hoi hebben een restaurant. Een Chinees restaurant. Regelmatig komt het voor dat Kwok Hoi een raar luchtje bij zich draagt. Daar is weinig aan te doen. Hij ruikt het zelf niet, hij is er aan gewend. Sommige kinderen in de klas noemen hem 'stinkdier' en trekken rare gezichten als Kwok Hoi bij hen in de buurt komt. Nu heeft de meester Kwok Hoi gevraagd een stapel schriften uit te delen. Terwijl hij dat doet, ziet hij sommige kinderen half onder de tafel duiken als hij in de buurt komt. Ook hoort hij telkens: 'Stinkdier, stinkdier'. Plotseling wordt het Kwok Hoi teveel. Hij geeft Kas, die ook met een vies gezicht wegduikt, met z'n schrift een harde pets. Het schrift raakt er door in de kreukels. Kwok Hoi schrikt er van, Kas is kwaad en de meester komt kijken wat er aan de hand is.

Touwtje springen

Vier kinderen zijn aan het touwtje springen. Henrie vraagt of hij ook mee mag doen. Elise, die altijd een beetje de baas speelt, vindt dat niet goed. Daarop loopt Henrie telkens door het touw heen.

Nabespreking:

We gaan met de klas in gesprek over volgende vragen:

  • Was het een goede oplossing of was het een oplossing die ten koste ging van een van beide partijen?
  • Wat waren de sterke kanten van de oplossing?
  • Wat waren de minder sterke kanten van de oplossing?

Bron: pedagogische begeleidingsdienst (conflicthantering)