Conflicthantering 1ste graad BaO

Doelgroep:  1ste graad BaO

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: 20 minuten

Materiaal: /

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Doelstellingen:

  • Leerlingen leren omgaan met conflicten
  • Leerlingen leren zelf zoeken naar oplossingen

Methodiek/Oefening:

Maak gebruik van opdrachten waarin de kinderen de volgende vragen beantwoorden: Heb je wel eens ruzie? Waarom? Waar gaan ruzies over? Hoe kun je zo'n ruzie oplossen? Is ruzie ook wel eens ergens goed voor? Kun je ruzie voorkomen? Hoe?

Speel eenvoudige conflictsituaties met de kinderen na en laat ze al improviserend proberen het conflict op te lossen. Gebruik hiervoor recente conflictsituaties of situatieschetsen die allemaal uitmonden in een conflict.

Variant

Gebruik conflictsituaties die kinderen zelf aandragen. Laat ze deze bijvoorbeeld eerst in stripvorm tekenen of laat ze beschrijven.

Situatieschetsen

Pootje lichten

Lupe zit te rekenen. Ze heeft één been niet onder haar tafel. Laia loopt langs haar heen, struikelt over haar been en valt. Zij wordt erg boos.

Viltstiften

Burak heeft voor zijn verjaardag een set viltstiften gekregen. Hij is er erg zuinig op. Analia vraagt of zij de viltstiften van Burak even mag lenen. Dat vindt Burak niet goed, omdat hij bang is dat Analia er veel te slordig mee omgaat. Als Burak zich even omdraait, pakt Analia vlug de stiften. Burak ziet dat en wil de stiften terug hebben. Maar Analia zegt: 'Straks'.

Knikkers

Sharon en Miryiam zijn aan het knikkeren. Sharon stoot met haar voet tegen een knikker aan. 'Nu ben ik aan de beurt', zegt Miryiam. Sharon zegt dat ze per ongeluk de knikker aanraakte. Daarom is zij aan de beurt. Maar Miryiam houdt vol dat zij aan de beurt is. 

Touwtje springen 

Een paar kinderen zijn aan het touwtje springen. Een paar andere kinderen spelen tikkertje. Ze lopen telkens door het touw heen.

Nabespreking:

Ga nadien in groep in gesprek over volgende vragen:

  • Wat gebeurde er precies / Waardoor ontstond het probleem?
  • Wat vind je van de gevonden oplossing?
  • Was het een oplossing ten koste van één van de partijen?
  • Wat waren de sterke kanten van de gekozen oplossing?
  • Zijn er ook andere oplossingen mogelijk?

Bron: Pedagogisch begeleidingsdienst (conflicthantering)