Conflicthantering 3de graad BaO

Doelgroep: 3e graad basisonderwijs

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: 20 minuten

Materiaal: /

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Doelstellingen:

  • Leren omgaan met conflicten
  • Leerlingen leren zelf nadenken over oplossingen.

Methodiek/Oefening:

Maak gebruik van opdrachten waarin de kinderen de volgende vraag beantwoorden: Kun je conflictsituaties in je eigen omgeving oplossen op een voor alle partijen aanvaardbare manier?

Vraag enkele kinderen conflictsituaties na te spelen en daarbij improviserend het conflict op te lossen. Laat ze daarbij eventueel gebruik maken van enkele rekwisieten. Gebruik hiervoor recente conflictsituaties die de kinderen zelf aandragen of situatieschetsen. 

Situatieschetsen

Eitje

Tor wordt telkens uitgescholden voor 'eitje' en 'trage'. Tijdens het speelkwartier hebben een paar kinderen hem weer flink geplaagd. Anne gaat er zelfs mee door als ze de klas binnenkomen. Tor wordt zo kwaad dat hij een tekening, waar Anne juist zo trots op was, doormidden scheurt.

Klassendienst

Noor en Pablo hebben samen een klastaak. Noor heeft geen zin om de planten water te geven, ze maakt liever het bord schoon. Pablo wil ook de planten niet verzorgen, want dat vindt hij meidenwerk.

Hulp bij rekenen

Marie-Lou vraagt Tuur telkens of hij haar even met een rekensom wil helpen. Tuur heeft dat al een paar keer gedaan, maar wil nu een poosje ongestoord werken. Dat vindt Marie-Lou vervelend, want ze kan weer niet alleen uit een som komen. Ze stoot Tuur telkens aan en zegt: 'Doe niet zo flauw Tuur. Help me even'. Daardoor kan Tuur niet opschieten en dat wil hij juist.

Spannend stripboek

Nienke heeft een spannend stripboek mee naar school genomen. Iedere keer haalt ze het tevoorschijn om er stiekem in te lezen. De juf of meester (speel deze rol zelf) heeft haar al een paar keer gewaarschuwd: eerst moet ze haar taalwerk afmaken. Als Nienke weer met het stripboek voor haar neus zit, moet ze het aan de juf geven. Om 12 uur vraagt Nienke of ze het boek terug mag hebben. De juf voelt daar niets voor en zegt: 'Nee, nu niet. Vraag het vanmiddag nog maar een keer'. Nienke schrikt. Ze heeft het stripboek van haar oudere broer geleend. Die heeft vanmiddag vrij en dan zal hij het vast missen. Daarom wil Nienke het boek nù terug hebben.

Nabespreking:

Doe nadien een gesprek met je klasgroep adhv volgende vragen:

  • Was het een goede oplossing of was het een oplossing die ten koste ging van een van beide partijen?
  • Wat waren de sterke kanten van de oplossing?
  • Wat waren de minder sterke kanten van de oplossing?

Bron: pedagogische begeleidingsdienst (conflicthantering)