Ballenvuurwerk en -explosie

Doelgroep: Basisonderwijs en 1ste graad SO

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: 10 à 15 minuten

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • ballen

Doelstellingen:

Ballenvuurwerk

 • De begeleider krijgt zicht op de verwachtingen die er heersen in de groep

Ballenexplosie (variant)

 • Impulscontrole oefenen
 • Zicht krijgen op de klasdynamiek
 • Input hebben voor de klasafspraken of eigen noden
 • Leerlingen leren reflecteren

Methodiek/Oefening:

Ballenvuurwerk

De leerlingen staan/zitten in een cirkel. De begeleider gooit de bal naar een leerling. Deze leerling gooit de bal op zijn beurt naar een andere leerling. Probeer de bal steeds te gooien naar iemand die ongeveer tegenover jezelf staat/zit (dus niet naar je buur) en naar een leerling die nog niet aan de beurt is geweest. Belangrijk hierbij is om goed te onthouden naar wie jij de bal gooit.

 • Rondje 1: je zegt de naam naar wie je gooit
 • Rondje 2: je zegt wat je verwacht van vandaag
 • Rondje 3: je kan variëren met thema's (bv. je hobby, je lievelingsvak...)

Ballenexplosie (variant)

Leerlingen weten nu in welke volgorde ze moeten gooien. We doen dit nog eens in dezelfde volgorde maar nu zo snel mogelijk. De leerlingen moeten deze keer niets zeggen als ze de bal vangen. De begeleider gooit er een tweede- en derde bal in na verloop van tijd.

Als het wat misloopt (ballen vliegen in het rond, er wordt geen rekening gehouden met elkaar,…), leg je het spel even stil en bevraag je:

 • Wie heeft frustratie/spanning gevoeld tijdens de opdracht?
 • Wie heeft het gevoel gehad dat hij/zij het spel heeft doen mislukken? Waardoor kreeg je dit
 • gevoel?
 • Wie vond dit een leuke opdracht?
 • Wat loopt er soms mis?
 • Wat werkte wel?
 • Wat zouden jullie kunnen afspreken dat dit de volgende keer beter zou gaan?

Probeer nadien nog eens.

Nabespreking:

 • Wat ging er nu beter?
 • Link maken naar de klas: gebeurt dit ook al eens in de klas (chaos, dingen die mislopen,...)? Soms kan er een probleem zijn, maar als je samenwerkt als groep kan je het tot een goed einde brengen.

Bron

www.klassenkracht.nl