Awel, het spel (hulpverlening)

Doelgroep: 3de graad BaO + 1ste graad SO

Groepsgrootte: Klas

Duur: +- 1,5 uur

Materiaal: Digitaal materiaal op de website https://awel.be/over-awel/spel

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
  • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Doelstellingen: 

  • De leerlingen maken op een laagdrempelige manier kennis met het hulpverleningsaanbod van Awel.
  • De leerlingen leren in gesprek gaan met elkaar over hulpverlening.
  • De leerlingen leren met elkaar in gesprek gaan.

Methodiek/oefening:

  • Vooraf:


Groepsverdeling:

De leerlingen worden in groepjes van 3 tot 4 leerlingen verdeeld. Er bestaan 8 personages, dus er kunnen 8 groepjes worden gemaakt. Iedere groep krijgt een affiche over hun personage, een personagekaart, een babbelkaart verhaal, een leeftijdsgenotenkaart, een opdrachtenkaart van chat/email/telefoon en het gesprek.

Let op: één leerling krijgt de speciale personagekaart met extra tekst achteraan.


Het lokaal

Zorg dat de groepjes niet te ver uit elkaar zitten zodat ook één groot groepsgesprek nog comfortabel kan.

Leg de affiches van de gekozen personages op de groepstafels of hang ze op in hun buurt.

Maar de ruimte gezellig voor dit spel waarbij soms gevoelige onderwerpen aan bod komen.


  • Tijdens:

Stap 1: Kennismaking met personage (black story)

Schud de personagekaartjes door elkaar en deel ze lukraak uit. Wie hetzelfde personage gekregen heeft, zit samen. De leerlingen zoeken zelf hun groepsgenoten. Ze gaan bij hun affiche zitten.

Eén leerling per groep weet meer (achterkant personagekaart). Vraag aan die leerlingen om hun hand op te steken, zodat je weet dat de groepsindeling goed is.

De anderen in de groep mogen nu ja/nee-vragen stellen om het verhaal te ontdekken via het systeem van 'black stories'. Groepen die het verhaal ontdekt hebben, praten erover na met de 'babbelkaart verhaal'.


Stap 2: Leeftijdsgenoten helpen elkaar

De groepjes krijgen nu elk de leeftijdsgenotenkaart waarop ze een ondersteunend berichtje aan hun personage kunnen schrijven. Bespreek de tekstjes kort met de hele groep. Laat de leerlingen eerst kort hun situatie schetsen, zodat de hele klas mee is.


Stap 3: Awel, wasda?

Sla de brug met Awel via de vraag: "Jullie hebben nu geholpen. Wat als jullie er niet waren geweest om te helpen?".

De leerlingen kunnen andere personen aanhalen en ook andere copingsstrategieën buiten antwoorden kunnen goede antwoorden zijn.

Als 'Awel' niet opkomt, vraag: "Wat als je het aan niemand kan of durft te vertellen?

Wat dan?"

Geef aan dat de leerlingen hun personage gaan doorverbinden met Awel.

Sommige personages willen chatten, anderen willen mailen of bellen.

Toon de video met het bellend meisje en de chattende jongen.


Stap 4: Awel, hoeda?

Deel de opdrachtenkaart uit. Die is niet hetzelfde voor elke groep.

Groepen die niet weten hoe ze de opdracht moeten gaan uitvoeren, kan je naar de website van Awel laten surfen of de oplossing geven.

Wanneer iedereen klaar is, herhaal dan klassikaal wat ze geleerd hebben.

Iedereen in elke groep krijgt het gesprek dat bij hun personage hoort.

Groepjes met de telefoon mogen luisteren naar het audiofragment.


Stap 5: Het gesprek

Iedereen leest of beluistert in stilte.

Groepjes die klaar zijn kunnen het gesprek al onderling bespreken.


Stap 6: Awel, da's da!

Praat met de hele groep na over de gesprekken.

Vragen die kunnen helpen:

Waarover ging het gesprek?

Verliep het gesprek vlot of minder vlot? Waarom?

Werd er echt geluisterd door Awel? En kon de jongere goed vertellen? Waaraan merkt je dit?

Wat is jullie opgevallen?

Zou de jongere zicht beter voelen na dit gesprek?

Zouden jullie contact opnemen? Langs welke weg?

Vat samen wat er uit het gesprek komt en geef meer uitleg over Awel.


Stap 7 (optioneel): Een bezoek aan het forum

Als er tijd over is (of als huiswerk of in een volgende les) bezoeken de groepjes het Awel-forum.

Bespreek eerst samen wat een forum is.


Stap 8: Afsluiter

Als afsluiter kunnen jullie een Awel-affiche ophangen in de klas.

  • Nabespreking:

Zie vraagjes bij stap 6.