Afspraken uit noden

Doelgroep: 3de graad BaO + 1ste, 2de graad SO

Groepsgrootte: Klas

Duur: 30 minuten

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
  • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

  • Nodenkaartjes
  • Eventueel schrijfgerief (1 papier per leerling, maar kan ook mondeling)

Doelstellingen:

  • De leerlingen denken na over wat zij belangrijk vinden in groep
  • De leerlingen hebben respect voor elkaars waarden en normen
  • De leerlingen komen gezamenlijk tot gedragen klasafspraken

Methodiek/oefening:

Sluit je ogen en begin te dromen. Beeld je in dat je een vlieg bent en je vliegt rond in jouw droomklas (ideale klas)

  • Wat zie je?
  • Wat doen de leerlingen? Wat zeggen ze tegen elkaar?
  • Wat doet zegt de leerkracht?

Doe je ogen terug open. 

Elke leerling krijgt een post-it waarop ze 3 dingen noteren die ze belangrijk vonden in hun droom / dingen die ze nodig vinden om zich goed te voelen in een klasgroep. 

Belangrijk: deze 3 noden gaan over hoe leerlingen / leerkracht zich gedragen tov elkaar (dus niet bv. hoe het klaslokaal er uit ziet). 

De leerkracht legt verschillende kaartjes op de grond met noden. Deze dienen ter inspiratie, moesten de leerlingen niet weten hoe ze hun noden best benoemen. 

Leerlingen kiezen eerst individueel 3 noden. Daarna worden ze per 2 gezet en overlopen ze die noden. Ze kiezen er dan 3 gemeenschappelijke. Vervolgens worden weer 2 groepen samen gezet waarin ze opnieuw tot 3 gemeenschappelijke noden komen. Dit gaat zo verder, tot de klas terug 1 geheel is. Als er 3 gemeenschappelijk noden zijn gekozen worden deze zo concreet mogelijk gemaakt. Eventueel kunnen hier afspraken aan gekoppeld worden. "Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat aan deze noden voldaan wordt?". Max. 5 afspraken! Dit zijn de klasafspraken. 

Merk je dat dit moeilijk gaat werken, kan je ook al de volgende vraag stellen: "Wat doen we als deze afspraken niet nageleefd worden?" => Met "we" bedoelen we steeds de klas. Dit zijn hun afspraken vanuit hun noden! Het is zeer belangrijk dat ze dit ook zo zien.

Nabespreking:

Kan iedereen zich vinden in deze klasnoden / afspraken? Deze afspraken komen van de leerlingen zelf, wat maakt dat dit een duurzamere manier is van afspraken maken.