Aandacht houden

Doelgroep: SO

Groepsgrootte: de klasgroep

Duur: 10-15 min

Leerplandoelen:

 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • n.v.t.

Doelstellingen:

 • De leerlingen leren zich te focussen door storende elementen te negeren.
 • De leerlingen krijgen inzicht in het effect van het storen van andere leerlingen.
 • De leerlingen leggen de link naar pesten.

Methodiek/oefening:

De leerlingen vormen duo's. Ze gaan tegenover elkaar staan. Speler A richt zijn aandacht op 1 punt. Speler B probeert speler A af te leiden

 • Fase 1: zonder geluid, enkel met gebaren.
 • Fase 2: met geluid maar geen bestaande woorden.
 • Fase 3: met woorden.

Nabespreking:

 • Hoe is het om niet te mogen reageren? Lukt dit goed?I n welke fase had je het moeilijk? Wanneer is het moeilijkst om niet te reageren?
 • Hoe was het om iemand af te leiden? Wat is het effect als je medespeler reageert, lacht of afgeleid is? Wat is het effect als het je niet lukt om de medespeler uit zijn aandacht te halen?
 • Kan je dit linken met plagen en pesten en de clown uithangen in de klas? Kunnen we de strategie van negeren toepassen bij omgaan met pesten?
 • Wat doe je om je aandacht te houden en je niet te laten afleiden? Wat kan je nog doen?
 • Doe je dit in echte situaties?

Transfer maken naar klassituatie vb. jij wilt opletten en iemand achter je zit de hele tijd mopjes te maken.