3 waarheden en 1 leugen

Doelgroep: 3de graad Bao, alle graden SO

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: Variabel

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • Papier voor elke leerling
 • Pen

Doelstellingen:

 • De leerlingen durven zichzelf uitspreken in groep.
 • De leerlingen leren elkaar op een dieperliggend niveau kennen in functie van een veilige klasbinding.

Methodiek/oefening:

 • Deel de lege papieren uit aan de leerlingen. De leerlingen noteren elk 4 stellingen over zichzelf, 3 ervan zijn waar en 1 is een leugen. Dit kan gaan over allerlei thema's bijvoorbeeld hobby, woonplaats, familie, eten, muziek....
 • Als de leerlingen klaar zijn, wandelen ze rond in de ruimte en zoeken ze een leerling waarmee ze een duo vormen.
 • Eén leerling leest zijn/haar 4 stellingen voor. De andere raadt welke de leugen is.
 • Is de leugen goed geraden? Dan trekt de leerling een streepje op zijn/haar blad.
 • Vervolgens leest de andere leerling zijn/haar stellingen voor en wordt er opnieuw geraden wat de leugen is.
 • De leerlingen wandelen terug rond als ze klaar zijn en ieder zoekt een andere leerling om een nieuw duo mee te vormen. Zo ga je door tot iedereen elkaar heeft gesproken. 

Nabespreking:

 • Hoeveel leerlingen hebben jouw leugen ontdekt?
 • Wat wist je al wel/nog niet over elkaar?
 • Hoe wist je of iets een leugen was? Zag je dat bijvoorbeeld aan de lichaamstaal,...?
 • Wat neem je hieruit mee?

Bron

www.klascement.be