Klasvormingen

Vraaggestuurd aanbod

Zorgcontinuüm Fase 1


Basisonderwijs

Traject op maat

Vanaf de herfstvakantie tot de paasvakantie

  • 4e, 5e, 6e leerjaar
  • Max. 3 x 2 lesuren
  • Interactieve, ervaringsgerichte werkvormen
  • Traject op maat: samen op weg naar een positief klasklimaat aan de hand van verschillende methodieken
  • Vroeginterventie: klassen die net een extra duwtje in de rug nodig hebben om zelf verder aan de slag te gaan. 
  • Voorbeelden van thema's: klasverbinding, sociale vaardigheden, impulscontrole, conflicten

Aanmelden: bespreek je zorgen met de onthaalmedewerker Vrij CLB Limburg. Zij zullen nodige stappen zetten. 

Voorwaarden: klasleerkracht heeft een actieve en betrokken rol voor, tijdens en na het traject.

Opgelet: plaatsen zijn beperkt. Wij bespreken maandelijks de ontvangen aanmeldingen a.d.h.v. deze richtvragen.

Vragen: aarzel niet om ons te contacteren (veerkracht@vrijclblimburg.be).